Úvod / Informácie / Obchodné podmienky
Tlačiť

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky sú krátke, prehľadné a jednoduché a sú dôležitým čítaním.

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.ajtaci.sk . Účelom týchto Obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.ajtaci.sk je:

Tomáš Blažo HOST TECHNOLOGIES

Melčice 161
91305 Melčice - Lieskové

IČO: 43929311
DIČ: 1078755777
IČ DPH: SK1078755777

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.ajtaci.sk považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maili, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Pre telefonické objednávky platí cena, ktorá je uvedená na stránkach www.ajtaci.sk v deň objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

2a. Záruka vrátenia peňazí

Ak nebudete s objednaným tovarom spokojný, môžete ho nepoškodený bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prebratia zásielky v zmysle zákona § 7 ZoOSnD (zákon č. 102/2014 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Peniaze budú vrátené na Vami požadovaný bankový účet prevodom do 14 dní od doručenia vráteného tovaru. Kupujúcemu bude vrátená celá suma za úhradu tovaru vrátane dopravy k zákazníkovi ak vracia kompletne celú objednávku.  Vrátenie tovaru bez udania dôvodu sa nevzťahuje na produkty, ktoré sú výrabané na mieru pre klienta podľa požiadavok (napríklad zarámované mapy).

Po uplynutí 14-dňovej zákonnej lehoty na vrátenie tovaru bez udania dôvodu je možné vrátiť tovar do 30 dní od uskutočnenia nákupu s podmienkou nepoškodeného originálneho obalu, tovar nesmie javiť žiadne známky používania. Zákazník hradí v plnej sume dodanie naspäť k predávajúcemu a nemá nárok na vrátenie prepravy z objednávky. Ak bola poskytnutá doprava zadarmo, z vrátenej sumy bude odčítaný manipulačný poplatok 4€ s DPH na úhradu nákladov spojených s prepravou k zákazníkovi. Peniaze budú vrátené do 14 dní od doručenia tovaru so žiadosťou. Túto možnosť je možné využiť až po uplynutí 14-dňovej zákonnej lehoty na vrátenie tovaru.

Náklady na dopravu tovaru späť hradí kupujúci. Tovar nemožno vrátiť na dobierku - akýkoľvek takto vrátený tovar nebude akceptovaný. Pri splnení týchto podmienok bude kupujúcemu vrátená finančná čiastka za vrátený tovar . Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci schopný akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť. Formulár si môžete stiahnuť vo formáte .DOC alebo .PDF .

2b. Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky pred jej zaslaním je možné nahlásiť na email alebo číslo 0904 07 34 34, najneskôr však do doby, kedy už bol balík zabalený a odoslaný. Ak balík bol odoslaný pred zrušením objednávky postupujte prosím podľa bodu podmienok 2a.

2c. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku a uvolniť rezervovaný tovar pre ďalší predaj v prípade, že objednávka nebola uhradená do 7 dni od zaslania podkladov pre platbu (v prípade platby bankovým prevodom) a do 7 dní od vytvorenia objednávky (v prípade platby kartou). Taktiež ak bol zvolený osobný odber a zákazník si objednávku neprevezme do 7 dní od výzvy na prevzatie.

3. Vybavenie objednávky

Tovar dodávame kupujúcemu na základe elektronickej alebo telefonickej objednávky. Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky emailom alebo telefonicky. Predávajúci je tiež oprávnený žiadať zálohu za tovar väčšej hodnoty, alebo za tovar výhradne na objednávku ak dobierková suma presiahne 500€ vrátane DPH.

4. Platobné podmienky

Všetky uvedené ceny na stránkach www.ajtaci.sk sú konečné vrátane DPH. Predávajúci je platcom DPH.

Poskytujeme nasledujúce možnosti úhrady objednávok:

 • Dobierka
 • Prevodný príkaz (len na požiadanie)
 • CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.)

Súčasťou každej dodávky je faktúra – daňový doklad. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ však máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednávali bez ohľadu na zmeny. Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa zvoleného spôsobu platby a tovar obdrží podľa spôsobu dopravy, ktorú si kupujúci zvolil pri objednávaní tovaru.Faktúru po prijatí úhrady obdržíte na e-mailovú adresu zadanú v objednávke ako fakturačnú.

5. Dodacie podmienky

Tovar expedujeme bez zbytočného odkladu obvykle v lehote 24 hodín počas pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky, v závislosti od dostupnosti tovaru v našom internom sklade, prípadne na sklade našich dodávateľov. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. 

Tovar Vám bude doručený na adresu, ktorú uvediete v objednávkovom formulári. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa. Pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu zaplatiť preukázateľné náklady na dopravu, spracovanie zásielky ako aj vrátenie zásielky späť k predávajúcemu.

Tovar doručujeme nasledujúcimi spôsobmi:

 • Kuriérom UPS
 • Zásielkovňa
 • Osobne

Nezodpovedáme za oneskorené dodanie prepravnými spoločnosťami alebo poštou ani za oneskorenie spôsobené tretími stranamy či nepredvídateľnými okolnosťami (výpadok prúdu, prírodná katastrofa,..).
V prípade zadanie nesprávnej adresy kupujúcim znáša poplatky za odoslanie a spätné doručenie kupujúci.

V prípade, že zákazník požiadal o neskoršie doručenie ako je v týchto podmienkach, súhlasí s tým, aby dodacia doba bola predĺžená na doručenie do 3 dní od dátumu, na ktorý žiada tovar doručiť.

5b. Poškodenie tovaru počas prepravy

Všetky zásielky, ktoré posielame sú poistené do výšky hodnoty objednávky. Zásielky sú odosielané v perfektnom stave a zabalené podľa prepravných podmienok zvoleného prepravcu.

Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať vonkajší stav balenia aj nepoškodenosť tovaru. V prípade ak javí známky poškodenia je nutné o tom oboznámiť kuriéra, ktorý balík doručil a spísať reklamačný protokol prepravnej spoločnosti, odfotiť balík a kontaktovať nás obratom, najneskôr však nasledujúci pracovný deň od prevzatia.. Ak na vonkajšom obale neboli zistené závady a tovar bol aj napriek tomu poškodený, je potrebné nás bezodkladne kontaktovať s fotodokumentáciou a popisom vady/vád.

6. Záruky a reklamácie

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záročná doba začína plynúť dňom prijatia tovaru zákazníkom. Predávajúci zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.

Náklady na dopravu späť hradí predávajúci, dopravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci. K reklamácii je potrebné pripojiť charakter chyby, kópiu kúpneho dokladu, náklady na odoslanie a kontakt na Vás. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informujeme kupujúceho. Reklamačný protokol je poslaný kupujúcemu do 7 dní od prijatia reklamácie.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.

Záručná doba na ponúkaný tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri tovare uvedená dlhšia záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný opravený tovar a reklamačný protokol.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

7. Bodový vernostný program a zľavy

7a. Vernostný program

Bodový vernostný program je systém odmien kupujúceho za jeho pravidelné nákupy. Kupujúci obdrží za každých začatých 10€ vrátane DPH z nákupu 1 bod. Body kupujúci dostáva len za hodnotu tovaru v objednávke. Každý bod si môže kupujúci vymeniť za zľavu 1€ vrátane DPH z objednávky. Kupujúci môže použiť len toľko bodov, koľko má na konte a maximálne do 50% z hodnoty objednávky. Kupujúci môže body presunúť do objednávky v nákupnom košíku a môže si zvoliť počet, ktorý chce použiť. Ak sa kupujúci rozhodne využiť iné alebo žiadne množstvo bodov, je potrebné vyprázdniť košík a tovar vložiť opätovne. Body je možné použiť na tovar skladom vrátane akciového.V prípade stronovania objednávky budú body vrátené na konto kupujúceho. 

Body je možné využiť len ako zľavu z objednávky. V žiadnom prípade ich nie je možné premeniť na hotovosť alebo poslať bankovým prevodom. Body nemajú časové obmedzenie. Predávajúci si vyhradzuje právo bez udania dôvodu odstrániť body kupujúcemu ak má podozrenie, že boli nadobudnuté v rozpore z obchodnými podmienkami alebo nekalými praktikami.

7b. Darčeky k objednávke

Pre získanie darčeku k objednávke je potrebné splniť podmienky uvedené v podmienkach jednotlivej akcie. Pri nesplnení podmienok nemá zákazník nárok na získanie darčeku.

V prípade ak je v podmienke pre získanie darčeka dosiahnutie určitej hodnoty celkovej sumy objednávky a zákazník požiada o vrátenie celej objednávky tak je zákazník povinný vrátiť aj darček získaný k danej objednávke. Ak požiada o vrátenie časti objednávky v tej hodnote, že sa nenaplní minimálna hodnota pre získanie darčeku v podmienkach akcie je zákazník povinný vrátiť darček, prípadne uhradiť jeho alikvótnu časť. Táto suma bude odpočíťaná od celkovej hodnoty sumy na vrátenie.

Ak si zákazník nepreberie balík obsahujúci objednávku, v ktorej bol pribalený darček podľa podmienok akcie tak na neho stráca nárok.

Zákazník nemá nárok na vrátenie peňazí za hodnotu darčeku v prípade, ak ho podľa podmienok akcie získal zadarmo.

8. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú bez Vášho súhlasu podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom s výnimkou spoločností uvedených v bode 8a., ktoré spracúvajú údaje pre účely doručenia zásielky a 8b., ktoré spracúvajú údaje za účelom vedenia účtovníctva. Kedykoľvek môžete požiadať o ich zmenu / zmazanie telefonicky alebo e-mailom. Svoje údaje môžete takisto meniť v nastaveniach vášho účtu.

Firma je registrovaná na úrade na ochranu osobných údajov SR pod číslom 201413895.

8a. Spoločností spracúvajúce osobné údaje za účelom doručenia zásielky, ktorá je predmetom zmluvy.

1. Slovak Parcel Service, s.r.o. , so sídlom Senecká cesta 1, 90028 Ivanka pri Dunaji, SR , IČO: 31329217; v rozsahu: Meno, Priezvisko, Adresa, Telefónne číslo, e-mail.

2. Zásilkovna s.r.o. , so sídlom Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, ČR , IČO: 28408306; v rozsahu: Meno, Priezvisko, Adresa, Telefónne číslo, e-mail.

8b. Spoločností spracúvajúce osobné údaje za účelom účtovnej evidencie firmy.

1. D & P Accounting s. r. o. , so sídlom Soblahovská 7262/2A, 91101 Trenčín , IČO: 45501921; v rozsahu: Meno, Priezvisko, Adresa, Telefónne číslo, e-mail.

8c. Spoločností spracúvajúce osobné údaje za iným účelom.

1. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

9. Alternatívne riešenie sporov

 • Nakupujúci ( spotrebiteľ ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@ajtaci.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
 • Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

10. Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa predávajúceho), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby). Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke www.ajtaci.sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné podmienky platia od 18. 10. 2023.

Zmeny:

 1. Pridanie odkazu na platobnú bránu
 2. Pridanie podmienok pre získanie darčekov k objednávke odstavec 7b

 

Rýchly kontakt

Ak máte otázky môžete nás kontaktovať na:

 • tel.č. 0904 07 34 34 (telekom)
 • email : obchod@ajtaci.sk